INFO

Käesolev andmebaas on valminud Maaeluministeeriumi, MTÜ Eesti Maaturism ja MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös. Andmebaasi valmimist toetas Interreg Läänemere Piirkonna Programm 2014-2020 projekti "Baltic Sea Food" kaudu. Projekti eesmärgiks on luua toimiv ja jätkusuutlik ärimudeli raamistik kohaliku toidu tarnimiseks äriklientidele - toitlustussektorile, jaekettidele, kohalikele omavalitsustele jne. Projekti tegevustega innustatakse kohalikke toidu- ja joogitootjaid ning neid ühendavaid võrgustikke ja tarnijaid, kes juba müüvad oma tooteid otse lõpptarbijatele, pakkuma oma tooteid ka äriklientidele.
„Baltic Sea Food“ on rahvusvaheline koostööprojekt, milles osaleb 14 organisatsiooni kümnest riigist: Eesti, Soome, Rootsi, Taani, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Norra, Venemaa.

Projekti "Baltic Sea Food" veebileht

Kontakt: MTÜ Eesti Maaturism, eesti@maaturism.ee